Инфраструктура

Стената на язовир Кърджали

Posted at 21.03.2012 | By : | Categories : Инфраструктура | 0 Comment

Що се отнася до язовирите, от Искъра по-дълбоко има и това е хидростроителният обект на световно ниво язовир „Кърджали”! Намиращ се в непосредствена близост до град Кърджали, язовирът е изграден в периода 1957-1963 година в изключително сложни геоложки условия и е признат за един от уникалните не само за България, но и за световната практика хидровъзели. Язовирната стена е дъгово-гравитачна, извисява се на 103,5 метра над земята, което я прави втора по големина и единствена по форма, конструкция и изпълнение на Балканския полуостров. Акумулиращ водите на река Арда и нейните притоци, основното предназначение на язовир „Кърджали” е добив на електроенергия. Водният му обем е 497 млн. кубически метра, водосборната област е 1882 кв. км., а залятата площ – 16,07 кв. км

Comments are closed.