Забележителности

 • Утробата – Храмът на Великата богиня – майка

  Траките – един от най-загадъчните древни народи, вярвали, че светът се ражда от сливането на утробния пещерен мрак и светлината от Слънцебога. В землищата на селата Ненково и Дъждовница, община Кърджали, се намира специфичният и уникален  мегалитен храм на Великата богиня-майка, където се осъществявала кулминацията на орфическите тайнства. Именно там са разбулени малка част от тайните на тракийските владетели, вълнували всички в древността, заради тракийската орфическа вяра в безсмъртието. Но, преди да получат ...

  Posted at 24.02.2012 | By : | Categories : Забележителности | 0 Comment
 • Гъба

  "Гъбата" е скално образование в землището на село Бенковски, община Кирково, област Кърджали. Обявена е за природна забележителност през 1982 година. Грижи за нейното опазване полага община Кирково.

  Posted at 02.12.2011 | By : | Categories : Забележителности | 0 Comment
 • Устренско Кале

  "Устренското Кале" са скални образувания до село Устрен, община Джебел, област Кърджали. Те са обявени за природна забележителност през 1972 година с защитена площ от 22,40 ха. Грижи за опазване на скалните образования се полагат от държавно лесничейство Момчилград.

  Posted at 02.12.2011 | By : | Categories : Забележителности | 0 Comment
 • Кале

  "Калето" е природна забележителност, близо до град Ардино, община Ардино, област Кърджали. Обявено е за защитен природен обект през 2003 година, с цел опазване на характерни скални форми и е с площ от 50 ха. Обектът се охранява от държавно лесничейство Момчилград.

  Posted at 02.12.2011 | By : | Categories : Забележителности | 0 Comment
 • Каменни гъби

  "Каменните гъби" са интересни скални образувания, намиращи се в района на село Бели пласт, община Кърджали, област Кърджали. Те са обявени за природна забележителност през 1974 година със защитена площ от 3 ха. Кърджалийските каменни гъби са образувани от ерозията и денудацията на олигоценски риолитови туфи и туфити. Скалните образувания имат разнообразна форма.

  Posted at 02.12.2011 | By : | Categories : Забележителности | 0 Comment
 • Орлови скали

  Орлови скали, град Ардино, е на около 2 км от града. На високите скали има издълбани 97 скални ниши с размери 32 х 45 х 20 см. Дълбочината им е 8 - 12 см. Предполага се, че в тях са поставяни оброчни плочки или глинени съдове, свързани с култа към умрелите.

  Posted at 02.12.2011 | By : | Categories : Забележителности | 0 Comment
 • Крепостта Кривус

  Крепостта Кривус, село Башево, град Ардино, област Кърджали, се споменава от византийския летописец Георги Акрополит. Тя е построена на стръмен рид, заобиколена е от трите страни от река Арда. В южната страна има цитадела -замък. Водоснабдяването на крепостта е ставало от река Арда , чрез подземен тунел.

  Posted at 02.12.2011 | By : | Categories : Забележителности | 0 Comment
 • Скални шарапани

  Скалните шарапани (шарапташи), област Кърджали, са кръгли или четириъгълни басейни, свързани с канали и преливници. На турски език думата означава каменни преси за мачкане и изстискване на грозде, предназначени за направа на вино. Те са най-разпространените мегалитни паметници и се срещат на стотици места, следвайки разпространението на останалите скални изсичания. Намират се на високи изявени възвишения. Някои историци приемат шарапаните за олтари, на които тракийските царе са извършвали жертвоприношения и кръвта се е стичала по ...

  Posted at 02.12.2011 | By : | Categories : Забележителности | 0 Comment
 • Скални ниши

  Скалните ниши, област Кърджали, са едни от най-странните и необясними феномени на мегалитната култура в Източните Родопи. Има преброени над 1 500 отделни ниши в 130 групи. Групите варират от 3 - 4 паметника до 100 броя. Нишите са сечени на голяма височина по добре изявени скали и планински масиви, в труднодостъпни места, най-често по огряната от слънцето страна. Преобладават трапецовидните камери с височина от 0,60 метра - 1,00 метър и дълбочина от 0,45 метра. ...

  Posted at 02.12.2011 | By : | Categories : Забележителности | 0 Comment
 • Скални гробници

  Скалните гробници, област Кърджали, са един от главните белези на цивилизацията на скалните хора. В Източните Родопи липсват характерните за Тракийската низина, Беломорието и Северна България могилни некрополи, но съществуват уникалните скални гробници. Те се откриват в долината на река Арда и нейните притоци. Броят на скалните гробници е около 42. Те са обособени в три района.Първият район е група от 11 гробници в землищата на селата Пчелари, Долно Черковище, Поточница и Стражево. Вторият район ...

  Posted at 02.12.2011 | By : | Categories : Забележителности | 0 Comment
Page 1 of 212