Забележителности

Скални ниши

Posted at 02.12.2011 | By : | Categories : Забележителности | 0 Comment

Скалните ниши, област Кърджали, са едни от най-странните и необясними феномени на мегалитната култура в Източните Родопи. Има преброени над 1 500 отделни ниши в 130 групи. Групите варират от 3 – 4 паметника до 100 броя. Нишите са сечени на голяма височина по добре изявени скали и планински масиви, в труднодостъпни места, най-често по огряната от слънцето страна. Преобладават трапецовидните камери с височина от 0,60 метра – 1,00 метър и дълбочина от 0,45 метра. Срещат се и по-големи ниши с височина до 2,00 метра и дълбочина до 1,50 метра. Тяхното разпространение повтаря разпространението на скалните гробници. Скални ниши има в землищата на селата Долно Черковище, Джанката, Дъждовница, Странджево, област Кърджали и други.

Comments are closed.