Забележителности

Скални гробници

Posted at 02.12.2011 | By : | Categories : Забележителности | 0 Comment

Скалните гробници, област Кърджали, са един от главните белези на цивилизацията на скалните хора. В Източните Родопи липсват характерните за Тракийската низина, Беломорието и Северна България могилни некрополи, но съществуват уникалните скални гробници. Те се откриват в долината на река Арда и нейните притоци. Броят на скалните гробници е около 42. Те са обособени в три района.Първият район е група от 11 гробници в землищата на селата Пчелари, Долно Черковище, Поточница и Стражево. Вторият район е край селата Татул, Нановица и Равен, с 4 броя паметника и третият район – с 15 броя скални гробници в района на селата Овчево, Воденичарско, Самодива, Подкова, Мъженци и махала Ягнево на село Бенковски. Скалните гробни камери имат форми на пресечена пирамида, сводести са или имат куполообразен таван. Основата на гробниците е кръгла или четвъртита. Някои от скалните гробници имат предверие, а други – не. Често входът се е затварят с каменни плочи, като на места са запазени жлебове за тях. Във вътрешността на камерите има допълнителни елементи – ниши, подиуми за погребално ложе и други.

Comments are closed.