Туризъм

Религиозен туризъм

Posted at 25.03.2012 | By : | Categories : Туризъм | 0 Comment

Множество хора са пътували с религиозна цел още в най-дълбока древност. Милиони хора пътуват и сега. Мотивите и целите за такъв вид пътувания и преди и сега са строго индивидуални и много лични. В Кърджали – област, населявана от различни етноси, изповядващи различни религии, има православни църкви и манастири, множество джамии, древни оброчни места, текета и места, свързани исторически с религиозни събития, обреди и ритуали.

Comments are closed.