Туризъм

Лов и риболов

Posted at 25.03.2012 | By : | Categories : Туризъм | 0 Comment

Уловът на големи риби не е гарантиран, а понякога и на малки, но удоволствието от самата почивка е сто процента гарантирано. Вероятно най-масово практикуваният спорт в цял свят е риболовът. Риболовът все още продължава да бъде основно занимание на отделни хора с цел прехрана и препитание, но за милиони  по света  той е спорт  и страстно хоби. Той е едно от най-добрите лекарства срещу „съвременния бич” – стреса. Носи невероятно много емоции и оставя незабравими спомени. Чист въздух, прекрасна природа, дружелюбни хора и язовири, пълни с риба…
През лятото язовир “Кърджали” е прекрасно място за отмора, плаж и практикуване на водни спортове. В непосредствена близост са изградени хотели, ресторанти и вили. Той е сред най-големите язовири в страната. Риболовът тук е изключително разнообразен – американска и балканска пъстърва, есетра, сом, бяла риба, шаран, амур, кефал, костур, червеноперка, уклей.
Язовир “Студен кладенец” също предлага идеална възможност за риболов. В язовира може да се уловят каракуда, шаран, костур, бяла риба, сом и други. На разположение има удобни лодки за риболов. За любителите на фотографията язовир “Студен кладенец” е едно прекрасно място за попълване на колекцията със снимки на редки животински видове, красиви местности и природни забележителности.
Защитената територия “Средна Арда” се намира на северния бряг на язовир “Студен кладенец”.  Местността “Средна Арда” е разположена в землищата на селата Звезделина и Висока поляна, община Кърджали. Тук са едни от най-значимите находища на ендемични и реликтни растения в долината на река Арда, както и на други защитени и редки видове.
“Средна Арда” е естествен ареал на редица защитени и редки растения и животни, сред които са скалният лопен, родопският силивряк, уховидното подрумиче, тракийският магарешки бодил, йовибарбата, южното чапличе, нежният микропирум, веленовскиевото еньовче, румелийският кантарион, борисововият очеболец и други.
От земноводните и влечугите на защитената територия “Средна Арда” се срещат дъждовникът, малкият гребенест тритон, пъстрият смок, големият стрелец и пепелянката.
На територията на защитената местност гнездят включените в Червената книга на България черен щъркел, египетски лешояд, сокол орко, голям ястреб и бухал.
Тук се срещат 7 от общо 9-те в България биомно ограничени видове птици, характерни за средиземноморската зона – испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, малко черноглаво коприварче, червеногушо коприварче, белочела сврака, черноглава овесарка и скална зидарка.
В защитената местност се срещат множество вулканични пещери с интересна фауна. Една от тях е важно убежище на прилепи от видовете голям нощник, дългопръст нощник и пещерен дългокрил.  Общата им численост през лятото достига 10-12 000 екземпляра.

Comments are closed.