Забележителности

Устренско Кале

Posted at 02.12.2011 | By : | Categories : Забележителности | 0 Comment

„Устренското Кале“ са скални образувания до село Устрен, община Джебел, област Кърджали. Те са обявени за природна забележителност през 1972 година с защитена площ от 22,40 ха. Грижи за опазване на скалните образования се полагат от държавно лесничейство Момчилград.

Comments are closed.