Забележителности

Каменни гъби

Posted at 02.12.2011 | By : | Categories : Забележителности | 0 Comment

Каменни Гъби

8 Снимки

„Каменните гъби“ са интересни скални образувания, намиращи се в района на село Бели пласт, община Кърджали, област Кърджали. Те са обявени за природна забележителност през 1974 година със защитена площ от 3 ха. Кърджалийските каменни гъби са образувани от ерозията и денудацията на олигоценски риолитови туфи и туфити. Скалните образувания имат разнообразна форма.

Comments are closed.