Туризъм

Културно-исторически туризъм

Posted at 25.03.2012 | By : | Categories : Туризъм | 0 Comment

Многобройните културно-исторически забележителности в района на Кърджали са едни от най-интересните и най-посещаваните. По тези места вие ще станете свидетели на не малка част от разбулените тайни на тракийските владетели, вълнували всички още в древността, заради тракийската орфическа вяра в безсмъртието. Ще получите информация за тракийските мегалити и скалноизсечени светилища, превърнали се в големи храмови комплекси с развита храмова икономика, която да задоволява нуждите на поклонниците.
След приемането на християнството по времето на св. Цар Борис І Покръстител (852-889г.) в България започва мащабно строителство на манастири и църкви. Малко е оцеляло от голямото културно-историческо наследство на средновековен Кърджали до наши дни. Нашественици са разрушили средновековни български крепости, църкви и манастири. Руините им и днес може да се видят на много места в околностите на Кърджали. Това е една малка част от по-запазените паметници на българската средновековна цивилизация в района. Много църкви и манастири, владетелски резиденции, крепости и градове са унищожени по времето на османското нашествие и последвалата го петвековна власт на Османската империя (1396-1878г.), продължила в Кърджали до 1912 година.
Изживейте един ден изпълнен с нови познания, забавление и незабравими преживявания. Откъснете се от реалностите на ежедневието и станете част от древна цивилизация с изумителна култура, живяла в далечна епоха. Минете по стъпките на древните траки, повярвайте в техните легенди и митове, преплитащи се с исторически факти. Посетете древните им крепости и градове.

Comments are closed.