Инфраструктура

Общински пазар „Пазар на производителите“

Posted at 24.03.2012 | By : | Categories : Инфраструктура | 0 Comment

Общинският пазар „Пазар на производителите” в град Кърджали е изграден с предоставяне на безвъзмездна помощ по Специалната предсъединителна програма на Европейския съюз за развитието на земеделието и селските райони в Република България – САПАРД. Общата стойност на инвестицията е 8 590 790 лева без ДДС, като 50 %  е размерът на безвъзмездната субсидия, която е получена от страна на Агенция САПАРД.
Община Кърджали е вложила допълнително около 600 хил.лв. за временен пазар и за подобекти от околната инфраструктура – улици, стълбища, отводняване.
Новият пазар е построен за година и половина и е пуснат в експлоатация в края на 2007 година. Той е разположен на площ от 23 декара. Има места за продажба на плодове, зеленчуци, цветя и риба. Изградено е депо – складова база, за съхранение на предлаганата продукция с прилежаща хладилна площ, зали за обработка, информационен център, няколко големи паркинга и подобекти, оборудвани с настилка, вода, ток и други необходими за работата им комуникации. Цялостният проект е дело на колектив с ръководител арх. Олег Николов.
Уникалното в строителство на пазара е покривната конструкция, напомняща за елементи от големите европейски стадиони, изработена от съвременни поликарбонатни материали. По този начин новият пазар се превръща в пример за мащабно европейско строителство.
“Пазарът на производителите” е един от най-важните инфраструктурни обекти и една от най-голeмите инвестиции в града от 1989 година насам. Той създава много по-добри условия за реализация на селскостопанската продукция, произведена от земеделските стопани не само от региона на Кърджали, но и от съседните области. С реализирането на неговия проект се изпълни едно от основните задължения, отговорности и обещания, дадени на кърджалийската общественост.
Ръждясалите над 400 маси, покрити с одеала и скъсани черджета, придаващи ориенталски привкус на тази част на града, отстъпиха място на модерен и красив обект, който се превърна в истинска атракция за гостите на града и удобно място за пазаруване на местното население. На пазара на производителите се търгуват всички видове плодове и зеленчуци, цветя и риба. Всяка стока е снабдена с документ за произход и удостоверение за качество при задължително спазване на санитарно-хигиенните и ветеринарни изисквания към тях.
На общинския пазар се осъществява покупко-продажба на плодове и зеленчуци, цветя и риба от регистрирани земеделски производители.
“Пазар на производителите – Кърджали” предоставя широка гама от услуги на търгуващите на пазара земеделски производители, а именно:
- възможности за първична обработка, пакетиране, окачествяване, съхранение и продажба на земеделски продукти;
- открити и закрити складови места и площи за търговия;
- хладилно съхранение;
- даване под наем на презентационни маси;
- наемане на инвентар и други съоръжения за провеждане на търгове;
- места за хранене;
- паркинги;
- фиксирани телефонни постове за всички сгради и помещения;
- телефонни кабини за разговори на преференциално ниски цени;
- предоставяне на интернет;
- отдаване под наем на офиси;
- отдаване под наем на конферентна зала със съвременно мултимедийно оборудване и интернет зала за свободен достъп до интернет;
- отдаване под наем на инвентар и техника за товаро-разтоварване;
- визуализация на цени на едро на плодове и зеленчуци в най-големите борси и тържища в България.

Comments are closed.